Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4351 3335
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaLittleJack LittleJack
Nie miałem żadnych zainteresowań. Nic mnie nie obchodziło. Zupełnie nie wiedziałem, jak się wywinąć z tego wszystkiego. Inni umieli przynajmniej delektować się życiem. Jakby rozumieli coś, czego ja nie rozumiałem. Może miałem jakiś brak. Niewykluczone. Często czułem, że jestem gorszy. Chciałem się tylko od nich odczepić. Ale nie było dokąd pójść. Samobójstwo? Jezus Maria, jeszcze jedna robota do odwalenia. Miałem ochotę przespać pięć lat, ale mi nie dawali.
— Charles Bukowski - "Z szynką raz!"
9462 2502
Reposted fromLittleJack LittleJack
Cisza zrosła się nad nim, bez blizny po głosie. Nieobecność przybrała wygląd horyzontu. Zero pisze się samo.
— Wisława Szymborska
Reposted frommhsa mhsa viaLittleJack LittleJack
4786 d2c0 500
Nie rozmawiaj z nieznajomymi ("Mistrz i Małgorzata")
Reposted fromslowostwor slowostwor viaLittleJack LittleJack
9652 83b6
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
2016 1199
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
3300 b41a
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viasarazation sarazation
1308 f016
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viasarazation sarazation
0644 7b86
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viasarazation sarazation
nie mogę oprzeć się wrażeniu, że to już nie ja. będę tęsknić. 
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
— Nieznośna lekkość bytu
Reposted fromDjana Djana vialightyears lightyears
0385 f9c9
Reposted fromrol rol vialightyears lightyears
Bo ten, kto raz nie złamie w sobie tchórzostwa, będzie umierał ze strachu do końca swoich dni. 
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromButWhy ButWhy vialightyears lightyears
Głupota jest jedną z dwóch rzeczy, które najlepiej widzimy z perspektywy czasu. Drugą są stracone okazje.
— Stephen King
Reposted frompodprzykrywka podprzykrywka viaspadochron spadochron
8867 cc58
Reposted fromfelicka felicka viaspadochron spadochron
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
Reposted frommiszczu miszczu viaspadochron spadochron
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl